• White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon

TechTorget 2019

Hvor advokater

møter moderne IT-løsninger

TT_slagord.png
TT_Advokatforeningen.png

onsdag 

6. november '19

14:30-19:00

Gyldendalhuset

OSLO

 

Agenda

6.NOVEMBER 2019

     14:3o

Dørene åpner

     15:00-15:15

Velkommen til TechTorget 2019

Kristian Skeie, Forlagsdirektør i Gyldendal Rettsdata

Merete Smith, Generalsekretær i Advokatforeningen

     15:15-15:40

Veikart til moderne IT-løsninger for juridisk sektor

Peter van Dam, Chief Digital Officer i Simonsen Vogt Wiig

     15:40-16:30

Presentasjoner og workshops fra utstillerne

     16:30-16:50

Starten på fremtidens advokatbransje

Sverre Tyrhaug, Managing Partner i Thommessen

     16:50-17:40

Presentasjoner og workshops fra utstillerne

     17:40-18:00

Datasikkerhet for advokatvirksomhete

Håkon Bergsjø, Avdelingsdirektør i NSM

     18:00-18:50

Presentasjoner og workshops fra utstillerne

     19:00-21:00

AfterTorget: TechTorget inviterer til mingling i Café Amsterdam

04

20+

50

300+

TIMER
WORKSHOPS OG PRESENTASJONER
UTSTILLERE
DELTAKERE

Parallelle presentasjoner og demo's blir organisert av gull og sølv utstillere på forskjellige tidspunkter mellom 15:40 – 16:30, 16:50 – 17:40 og 18:00 – 18:50.

 

En agenda med spesifikke tidspunkter og møterom kommer senere.

 

Sehesteds gate 4,

0164 Oslo

Gyldendalhuset ligger på Sehesteds plass i Oslo, vis a vis Det norske Teatret, den lille plassen med fontenen mellom Kristian IVs gate og Kristian Augusts gate.

 
 

Utstillere Gull

Utstillere Sølv

Utstillere Bronse

Utstillere Gull

Utstillere Sølv

Utstillere Bronse

Talere

04

EKSPERTER I ADVOKATBRANSJE GIR RÅD OG VEILEDNING

01

Generalsekretær

Advokatforeningen

fotograf: Monica Kvaale

Velkommen til TechTorget

Merete Smith er mangeårig generalsekretær i Advokatforeningen, med bred innsikt i den norske advokatbransjen. Smith har i lang tid vært talsperson for et teknologi-løft i hele justissektoren, og er opptatt av de muligheter ny teknologi kan skape for rettsstaten og det retthjelpssøkende publikum.

FOLLOW

  • Black LinkedIn Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Facebook Icon

Veikart til moderne IT-løsninger for juridisk sektor

Peter van Dam har erfaring fra flere vinkler knyttet til advokatbransjen. Peter har jobbet med top-tier advokatfirmaer både i Nederland og i Norge. I Norge kjenner han markedet både fra et leverandør ståsted og fra sin posisjon som CDO i Simonsen Vogt Wiig. Balansering mellom markedsføring og bruk ny teknologi versus å sørge for at IT-plattformene fungerer og applikasjonene gjør det advokatene forventer, er hans daglig utfordring.

02

Chief Digital Officer

Simonsen Vogt Wiig

FOLLOW

  • Black LinkedIn Icon

03

Managing partner

Thommessen

Starten på fremtidens advokatbransje

En ny digital virkelighet betyr ikke slutten for advokatbransjen, men er en gyllen mulighet til å skape morgendagens advokatfirma. Hvilke muligheter for å effektivisere advokatfirmadriften og kundeopplevelsen finnes allerede i dag? Hvorfor går utviklingen så tregt? Hvilke verktøy og aktører ser man komme fremover? Hvordan vil juridiske tjenester leveres om 5 og 10 år? Hvordan skal man jobbe med kultur og prosesser for at advokatene skal tilpasse seg nye krav og et nytt konkurransebilde?

Sverre Tyrhaug, Managing Partner i Thommessen, vil dele sine tanker om dette og hvordan de jobber med digitale løsninger, innovasjon og utvikling i Thommessen.

FOLLOW

  • Black LinkedIn Icon

Håkon Bergsjø

Datasikkerhet for advokatvirksomheter

Håkon Bergsjø har i en årrekke arbeidet i Forsvaret og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Han har hatt flere lederstillinger innen digital sikkerhet, og har blant annet ledet NSMs Nasjonale cybersenter. Bergsjø har siden 2019 ledet Felles Cyberkoordineringssenter (FCKS).

FOLLOW

  • Black LinkedIn Icon

04

Avdelingsdirektør

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

 
 

Om Tech

Torget

Erik Ødegaard driver i dag et rådgivningsselskap rettet mot Advokatbransjen. Han har særlig fokus på og kunnskap knyttet til strategiformulering, forretnings- og organisasjonsutvikling, ledelse, salg og markedsføring, økonomistyring og cash management samt utvikling og effektivisering av arbeidsprosesser (automatisering).

Erik har flere advokatfirmaer på kundelisten og har tidligere arbeidet for bl.a Schjødt og SANDS.

TechTorget er en idé basert på erkjennelse i Advokatbransjen om at det er vanskelig å holde seg orientert og oppdatert om IT generelt og om hvilke IT-løsninger som er relevante i forhold til praktisk og kvalitativ forbedring av arbeidsprosesser i sine respektive virksomheter.

Advokatforeningen erkjenner også dette behovet. I dialog med Erik Ødegaard og Peter van Dam m.fl. har de kommet med forslag om å arrangere TechTorget. Målet er at gode og velprøvde løsninger for å effektivisere og forbedre advokaters hverdag skal nå de norske advokatfirmaene, internadvokater og deres ansatte på en enkel og effektiv måte.

Erik Ødegaard og Peter van Dam har lang erfaring fra Advokatbransjen. Erik bl.a. som Adm. Dir. i Føyen Torkildsen og Peter bl.a. som ansvarlig for å implementerte iManage hos mange advokatfirmaer i Norge da han var country manager for IRIS. Peters nåværende stilling er Chief Digital Officer i Simonsen Vogt Wiig.


I sine ulike roller har både Peter og Erik erfart at det er vanskelig å holde seg orientert om og oppdatert på hvilke IT-løsninger som til en hver tid er relevante i forhold til praktisk og kvalitativ forbedring av arbeidsprosesser i sine respektive virksomheter. Begge har gjennom sitt kontaktnett med andre advokatfirmaer også forstått at denne utfordringen "vokser" i takt størrelsen på advokatfirmaer, med omvendt fortegn. Både Advokatforeningen, Peter og Erik ønsket å gjøre noe med dette for å hjelpe alle advokatfirmaer, men ikke minst de små og mellomstore, med å kunne orientere seg bedre i markedet i forhold til leverandørenes mangfoldige og brede tilbud av løsninger. Slik ble idéen om TechTorget skapt.

 

TechTorget

HVOR ADVOKATER MØTER MODERNE IT-LØSNINGER

Hva

TechTorget 2020

Når

høst 2020

Hvor

skal kunngjøres

Kontakt

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon

© 2019 by TechTorget. Proudly created with Wix.com